Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:

1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jej uczniów i nauczycieli.

3.Pozyskiwanie środków finansowych.

5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.

6.Włączanie rodziców w życie przedszkola.

7.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

 Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

a) chęci poznania świata,

b) umiejętności komunikowania się z innymi,

c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,

d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj